Wat is een Gezondheidszorgpsycholoog ?

Een Gezondheidszorgpsycholoog, of afgekort GZ-psycholoog behandelt psychische klachten.  Een GZ-psycholoog is een beschermde titel, door de overheid ingesteld. Iemand mag alleen deze titel voeren, als hij geregistreerd is via de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Alle hier vermelde psychologen zijn ingeschreven in het BIG-register.


 
Zoek GZ-psycholoog
   
Friesland Groningen
Drenthe Overijssel
Flevoland Gelderland
Noord-Holland Zuid-Holland
Utrecht Noord-Brabant
Zeeland Limburg


Een GZ-psycholoog vindt u
snel op GZ-Psychologennet.nl

Wat is BIG?
BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Door de overheid (i.c. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ter handhaving van de kwaliteit voor allerlei beroepsgroepen in de gezondheidszorg de wet BIG ingevoerd. Gekoppeld aan deze wet houdt het ministerie een registratiesysteem ('Het BIG-register') bij van psychologen die aan specifieke eisen (van onder meer diagnostische kennis en specifieke vaardigheden) voldoen. Opname in dit register geeft psychologen het recht op het voeren van de beroepstitel 'Gezondheidszorgpsycholoog' (in de volksmond afgekort tot 'GZ-psycholoog').
GZ-Psycholoog is een soort keurmerk
De titel GZ-psycholoog kan als een soort keurmerk beschouwd worden. Als cliŽnt mag u er vanuit gaan dat de BIG-geregistreerde personen daadwerkelijk deskundig zijn in hun vakgebied. De Wet BIG bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaars en wil de kwaliteit van de beroepsbeoefening bevorderen en de cliŽnt beschermen. De GZ-psycholoog valt ook onder het wettelijk tuchtrecht. Indien u, als cliŽnt, wilt nagaan of uw(eventuele) therapeut vermeld staat in het BIG-register, is het mogelijk hierin inzage te hebben.(Voor meer informatie: www.ribiz.nl  of telefoon (0900) 8998225.
 
Een GZ-Psycholoog wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

GZ-Psycholoog  gezocht?
 

 Zoek via dit kaartje

Noord-Brabant Zeeland Noord-Brabant Noord-Brabant Noord-Brabant Zuid Limburg Amersfoort Noord Midden Limburg Friesland Overijssel Drenthe Groningen  Overijssel  Gelderland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht Flevoland GZ-psycholoog

 Of zoek op deze site
zoek op naam, plaatsnaam etc.