De GZ-Psycholoog wordt vergoed door uw zorgverzekeraar!

Vereiste is voor vergoeding dat u een behandeling krijgt van een GZ-psycholoog. Alle GZ-psychologen op deze site worden vanuit het basispakket door uw zorgverzekeraar (deels) vergoed.

Psychologische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Verzekerde en onverzekerde zorg:
In 2014 worden niet alle behandelingen door een psycholoog vergoed. Alleen als er sprake is van een diagnose volgens de DSM-IV classificatie is er recht op vergoeding. Aanpassingsstoornissen (bv. psychische klachten tgv echtscheiding, rouw), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Informeer bij zorgverzekeraar en psycholoog naar het tarief en de exacte vergoeding.
U kunt altijd veranderen van zorgverzekeraar, aan het eind van het kalenderjaar.
Een verwijskaart van de huisarts is voor vergoeding een vereiste.

 

Algemeen eigen risico
Dan is het ook belangrijk om te weten dat u bij uw zorgverzekeraar een algemeen eigen risico heeft. In 2014 is dat 360 euro

Tarieven:
De overheid heeft vastgesteld dat er in de Basis Generalistische GGZ gedeclareerd moet worden via een bepaalde prestatie: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarieven.
Als er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u een factuur per consult,volgens het tarief OVP. De maximum tarieven zijn door de overheid vastgesteld.
Bij behandeling in de gespecialiseerde GGZ wordt er gedeclareerd via een Diagnose Behandel Combinatie.

Psychologen met en zonder contracten:
Veel GZ-psychologen kiezen er voor om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars, vanwege de toenemende grip van verzekeraars op de inhoud van de zorg. Kijk in dat geval na in uw polis hoeveel u vergoed krijgt. Bij een restitutiepolis krijgt u doorgaans 80 tot 100% van het marktconforme tarief vergoed. Bij een natura-polis is dat doorgaans tussen de 75% en de 100%.

Overstappen:
Elk jaar kunt u tot 31 januari overstappen.

 

    >>